وزارت ورزش چقدر بابت هزینه پخش دریافت و پرداخت شد؟

[ad_1]

موضوع پرداخت حق پخش ورزشی از سال 1378 در هاله ای از ابهام قرار گرفته و مشخص نیست که وزارت ورزش و جوانان چقدر دریافتی و چقدر به فدراسیون های ورزشی پرداخت می کند.

به گزارش ایسنا، دی ماه سال 1400 بود که برای اولین بار یکی از مسئولان سازمان صدا و سیما مدعی شد که درآمدهای تبلیغاتی پخش بازی های ورزشی در سال 1378 به طور کامل به خزانه کل کشور واریز شده است. وی همچنین اعلام کرد در سال 1400 بخشی از درآمدهای پیش بینی شده و دریافتی برای این موضوع به حساب خزانه واریز شده است.

مصطفی محمدی رئیس مرکز برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما درباره آخرین وضعیت واریز درآمدهای تبلیغاتی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی به شماره 140184 خزانه داری کل کشور گفت: داریم; در بودجه سال گذشته مبلغ تعیین شده از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به طور کامل توسط سازمان صدا و سیما پرداخت شد و در سال 1400 بخشی از درآمدهای پیش بینی شده و دریافتی برای این موضوع به خزانه واریز شد.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات سال 99 بخشی از این منبع درآمدی باید توسط وزارت ورزش و جوانان تامین شود که در دولت قبل تامین نشد و در دولت جدید و در سال 1400 همچنان وجود دارد. اطلاعات دقیقی در مورد آن وجود ندارد.» سازمان صدا و سیما در سال های 1378 و 1400 به تمامی وظایف قانونی خود عمل کرد.

آذرماه سال گذشته یکی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان به ایسنا گفت: وزارت ورزش و جوانان حق ندارد درآمد حاصل از توزیع را به خزانه در سراسر کشور تقسیم کند. بر اساس برنامه ششم توسعه، صداوسیما موظف است 30 تا 70 درصد از درآمدهای خود را از حق پخش تلویزیونی به خزانه واریز کند.

وی گفت: سازمان صدا و سیما در سال جاری تاکنون دو مرحله واریز به حساب خزانه در سراسر کشور را انجام داده است اما هنوز از سوی سازمان برنامه تخصیص داده نشده است. در مرحله اول 25 میلیارد تومان واریز شد که 30 درصد آن معادل 7.5 میلیارد تومان متعلق به وزارت ورزش و جوانان است. بر اساس آخرین اطلاعات در دور دوم 12 میلیارد تومان دیگر واریز شد که هنوز از سپرده دقیق اطلاعی نداریم. این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در سال 99 هیچ گونه وجهی از درآمد تبلیغاتی حاصل از پخش بازی های ورزشی به خزانه کشور واریز نشده است، تصریح کرد: در سال 99 مبلغی از سوی وزارت ورزش پرداخت نشده است. جوانان و پرونده در سال 1378 بسته شد و مبلغی را واریز نکردند.

پیش از این به گفته ژاله فرامرزیان، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، علیرغم اینکه سازمان صدا و سیما در سال 1378 موظف شده بود درآمدهای تبلیغاتی پخش بازی های ورزشی را به خزانه داری کل کشور واریز کند. کشور، اما ریالی مبلغ واریز نشد و با توجه به پایان سال، پرونده توسط وزارت ورزش و جوانان مختومه شد.

بی شمار سوالات بی پاسخ در مورد صدا و سیما!

در خصوص حق پخش مسابقات ورزشی، با گذشت دو سال از قانون بودجه مبنی بر پرداخت درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی، سؤالات بی پاسخ بسیاری وجود دارد و هیچ فرد یا اداره ای حاضر به شفاف سازی در این خصوص نیست. ورزش، قربانی اصلی همین ابهامات است و معلوم نیست چه زمانی شاهد پاسخ مسئولان مربوطه در این باره خواهیم بود.

سازمان صدا و سیما مدعی است درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش بازی های ورزشی به خزانه داری کل کشور واریز شده است و وزارت ورزش نیز در آخرین اظهارات خود از واریز وجه صدا و سیما به خزانه داری کل کشور خبر داده است. ارائه نشده است.

بنابراین با گذشت دو سال از قانونی شدن حق پخش ورزشی و الزام سازمان صدا و سیما به پرداخت درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی، مشخص نیست که صداوسیما چقدر هزینه پرداخت کرده است. وزارت ورزش و جوانان چقدر این ادعاها را می پذیرد و مشخص نیست فدراسیون های ورزشی چه میزان پرداخت خواهند کرد!

در تمامی کشورهای پیشرفته در عرصه ورزش، درآمد حاصل از تبلیغات از پخش برنامه های ورزشی یکی از منابع اصلی درآمد باشگاه های ورزشی محسوب می شود، اما در ایران تا به امروز همچنان با مشکلات فراوان و آنچنان که باید دست و پنجه نرم می کنیم. به صورت غیر شفاف ادامه یابد. همچنین یک سوال دیگر مربوط به قسمت فدراسیون ها یا بازی های مختلف است که تقسیم بندی بر چه اساسی است و به هر فدراسیون چقدر اختصاص می یابد؟ مثلاً فوتبال، کشتی، بسکتبال، والیبال و سایر رشته های ورزشی چگونه این درآمدها را تقسیم می کنند؟ موضوعی که تاکنون روشن نشده و مشخص نیست درآمدها چگونه تقسیم می شود.

پخش از ابتدای قانونی شدن تا به امروز

برای اولین بار بر اساس قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است که بر اساس بند (ج) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایران موظفند ردیف درآمدی به شماره 140184 را به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سپرده های ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره. (9) این قانون به وزارت ورزش و جوانان (30%) برای کمک به فدراسیون های ذیربط و 70% به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داده می شود. در این قانون همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (ج) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه در خط ملی 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخشی از صداوسیما است. و تلویزیون سازمان 35 میلیارد و سهم وزارت ورزش 15 میلیارد تومان است.

1400 و 1401

همچنین طبق قانون بودجه سال 1400 درآمد حاصل از تبلیغات از پخش ورزش 150 میلیارد تومان برآورد شده است که باید 30 به 70 بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، یعنی سهم وزارت ورزش و جوانان از قسمت تبلیغات حاصل از پخش مسابقات ورزشی که طبق قانون بودجه سال 1400 معادل 30 درصد 150 میلیارد تومان و بر اساس قانون بودجه برآورد شده است. ، در سال 1400 صداوسیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند.

بر اساس لایحه بودجه سال 1401 درآمد تبلیغات حاصل از پخش مسابقات ورزشی 315 میلیارد تومان برآورد شده است که باید 30 به 70 بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما و 150 تقسیم شود. بیلیون. تومان در قانون بودجه سال 1400 رشد 2.1 برابری را نشان داد. در نهایت نمایندگان مجلس صداوسیما را مجبور به پرداخت هزینه پخش بازی های ورزشی کردند.

با توجه به بند یک تبصره 9. بر اساس بند (ج) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند درآمدهای تبلیغاتی حاصل از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی 140184 واریز کنند. نزد خزانه داری کل کشور پس از بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 1401، مجلس بند 9 تبصره 9 آن را تصویب و در قسمت هزینه ها تصویب کرد که وجوه از ردیف 47 تا 530 هزار مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت واریز شود. 30 درصد (30 درصد) به وزارت ورزش و جوانان (جهت کمک به فدراسیون های ذیربط) و هفتاد درصد (70 درصد) به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

بر اساس قانون بودجه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (ج) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، در رتبه بندی کشوری با توجه به نسبت 30 به 70 درصد، 315 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سهم وزارت ورزش معادل 94.5 میلیارد تومان و سهم صداوسیما معادل 220.5 میلیارد تومان خواهد بود.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.